Sökvärde:
Organisationsnummer:
B93385771 
Företagsnamn:
Haga Kapital Finance Services SL 

Anknutet ombud

Ombudstyp:
Utländskt ombud
Adress:
Calle San Miguel 19
29680 Estepona Malaga
Spanien
E-post:
ruben@hagakapital.com
Uppdrag:
Registreringsdatum: 2022-03-02
Finansiella instrument och tjänster
Marknadsföra investerings- eller sidotjänster
Registreringsdatum: 2022-03-02
Ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order
avseende investeringstjänster eller finansiella instrument
Registreringsdatum: 2022-03-02
Placera finansiella instrument
Registreringsdatum: 2022-03-02
Tillhandahålla investeringsrådgivning avseende
finansiella instrument eller investeringstjänster
Registreringsdatum: 2022-03-02

Tillhörande institut

Organisationsnummer:
556668-1531
Företagsnamn:
Garantum Fondkommission Aktiebolag
Institutstyp:
Svenskt värdepappersinstitut
Adress:
Box 7364
103 90  Stockholm
Sverige
Telefon:
08-522 55 000
E-post:
ombudsservice@garantum.se

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se