Sökvärde:
Organisationsnummer:
B93385771 
Företagsnamn:
Haga Kapital Finance Services SL 

Anknutet ombud

Ombudstyp:
Utländskt ombud
Adress:
Uppdraget som anknutet ombud har upphört.

Tillhörande institut

Organisationsnummer:
556668-1531
Företagsnamn:
Garantum Fondkommission Aktiebolag
Institutstyp:
Svenskt värdepappersinstitut
Adress:
Box 7364
103 90  Stockholm
Sverige
Telefon:
08-522 55 000
E-post:
ombudsservice@garantum.se

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se