Produkt   Exkl. moms Inkl. moms
Anslutningsavgift (Engångsavgift)   500 kr 625 kr
Tillägg av användare   250 kr 312,50 kr
Sökning   Avgiftsfri Avgiftsfri
Granska alla   4,00  kr 5,00  kr
Granska levande   4,00  kr 5,00  kr
Sök sökord             Avgiftsfri Avgiftsfri
Personinformation   4,00  kr 5,00  kr
Nedladdning av årsredovisning/delårsrapport   40,00 kr 50,00 kr
Nedladdning av bolagsordning   40,00 kr 50,00 kr
Nedladdning av stadgar   40,00 kr 50,00 kr
Nedladdning av ekonomisk plan   40,00 kr 50,00 kr
Nedladdning av e-registreringsbevis   75,00 kr 93,75 kr
Nedladdning av e-registreringsbevis (engelskt)   100,00 kr 125,00 kr
Inkomna årsredovisningar   4,00  kr 5,00  kr
Ärendeförteckning   4,00  kr 5,00  kr
Företagsnamn   4,00  kr 5,00  kr
Verksamhet/ändamål   4,00  kr 5,00  kr
Grundinformation företag   4,00  kr 5,00  kr
Företagsstatus   4,00  kr 5,00  kr
Företrädare/firmateckning/vakans   4,00  kr 5,00 kr
Förseningsavgifter   4,00  kr 5,00  kr
Aktiekapital   4,00  kr 5,00  kr
Företagsinteckningar   4,00  kr 5,00  kr
Företagsinteckningar – ärenden   4,00  kr 5,00  kr
       
Produkt (gäller från 2019-03-01)   Exkl. moms Inkl. moms
Nedladdning av årsredovisning/delårsrapport   60,00 kr 75,00 kr
Nedladdning av bolagsordning   60,00 kr 75,00 kr
Nedladdning av stadgar   60,00 kr 75,00 kr
Nedladdning av ekonomisk plan   60,00 kr 75,00 kr
Nedladdning av e-registreringsbevis   100,00 kr 125,00 kr

Nedladdning av e-registreringsbevis (engelskt)

  200,00 kr 250,00 kr

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se