Vem gör du affärer med?

Aktuell information om svenska företag dygnet runt

Du anmäler dig som kund för att få tillgång till Näringslivsregistret. Anslutningsavgiften är 625 kronor inklusive moms. Därefter betalar du månadsvis för de sökningar du gör, enligt prislistan.

Som kund i Näringslivsregistret kan du bland annat

  • kolla upp styrelsen i ett företag
  • se vilka ärenden ett företag har skickat in
  • ladda ner exempelvis årsredovisningar och registreringsbevis.

Anmäl dig som kund 

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se