Försäkringsförmedlare

Zmarta AB

Adress
Box 1068
262 21  ÄNGELHOLM
Telefon
0431-415500
E-post
info@freedomfinance.se
Personnr/Organisationsnr
556647-0737

Försäkringsförmedlare
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
  • Livförsäkringar 1A Försäkring beroende av ett eller flera liv
  • Registreringsdatum: 2006-05-22
  • Livförsäkringar 4 Speciell sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Registreringsdatum: 2006-05-22
  • Skadeförsäkringar A Olycksfalls- och sjukförsäkring
  • Registreringsdatum: 2006-05-22
  • Skadeförsäkringar 16 Annan förmögenhetsskada
  • Registreringsdatum: 2010-04-12
Informationen hämtades från näringslivsregistret: klockan 1:39 datum 2023-12-01

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se