Försäkringsförmedlare

Zmarta AB

Adress
Norra Stationsgatan 69
113 22  STOCKHOLM
E-post
marcus.tinusson@zmartagroup.com
Personnr/Organisationsnr
556647-0737

Försäkringsförmedlare
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Livförsäkringar 1A Försäkring beroende av ett eller flera liv
 • Registreringsdatum: 2006-05-22
 • Livförsäkringar 4 Speciell sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Registreringsdatum: 2006-05-22
 • Skadeförsäkringar A Olycksfalls- och sjukförsäkring
 • Registreringsdatum: 2006-05-22
 • Skadeförsäkringar 16 Annan förmögenhetsskada
 • Registreringsdatum: 2010-04-12

Anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare
 • Anknuten till:   310 499 959 AXA FRANCE VIE
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Livförsäkringar 1A Försäkring beroende av ett eller flera liv
 • Registreringsdatum: 2024-01-25
 • Skadeförsäkringar 1 Olycksfall (inkl arbetsskador och yrkessjukdomar)
 • Registreringsdatum: 2024-01-25
 • Skadeförsäkringar 2 Sjukdom
 • Registreringsdatum: 2024-01-25

Anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare
 • Anknuten till:   722 057 460 AXA FRANCE IARD
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Skadeförsäkringar 16 Annan förmögenhetsskada
 • Registreringsdatum: 2024-01-25
Informationen hämtades från näringslivsregistret: klockan 13:46 datum 2024-04-23

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se