Följande uppgifter kan visas för försäkringsförmedlare:

Försäkringsslagen kan vara

Observera: Bolagsverket registrerar inte vilka anställda som har rätt att förmedla försäkringar.

 

Tillbaka

 

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se