Försäkringsförmedlare

Svenska Lärarförsäkringar AB

Adress
Box 5097
102 42  STOCKHOLM
Telefon
08-442 87 10
E-post
info@lararforsakringar.se
Personnr/Organisationsnr
556431-9332

Försäkringsförmedlare
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Livförsäkringar
 • Registreringsdatum: 2010-12-17

Anknuten försäkringsförmedlare
 • Anknuten till: 502006-1585  Folksam ömsesidig livförsäkring
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Livförsäkringar 1A Försäkring beroende av ett eller flera liv
 • Registreringsdatum: 2016-01-08
 • Livförsäkringar 1B Tillägg till försäkring 1A
 • Registreringsdatum: 2016-01-08
 • Livförsäkringar 2A Försäkring som utfaller vid giftermål
 • Registreringsdatum: 2016-01-08
 • Livförsäkringar 2B Försäkring som utfaller vid födelse
 • Registreringsdatum: 2016-01-08
 • Livförsäkringar 4 Speciell sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Registreringsdatum: 2016-01-08

Anknuten försäkringsförmedlare
 • Anknuten till: 502006-1619  Folksam ömsesidig sakförsäkring
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Livförsäkringar 2A Försäkring som utfaller vid giftermål
 • Registreringsdatum: 2007-07-23
 • Skadeförsäkringar A Olycksfalls- och sjukförsäkring
 • Registreringsdatum: 2007-07-23
 • Skadeförsäkringar 1 Olycksfall (inkl arbetsskador och yrkessjukdomar)
 • Registreringsdatum: 2007-07-23
 • Skadeförsäkringar 8 Brand och naturkrafter
 • Registreringsdatum: 2007-07-23
 • Skadeförsäkringar 9 Annan sakskada
 • Registreringsdatum: 2007-07-23
 • Skadeförsäkringar 13 Allmän ansvarighet
 • Registreringsdatum: 2021-03-23
 • Skadeförsäkringar 16 Annan förmögenhetsskada
 • Registreringsdatum: 2007-07-23
 • Skadeförsäkringar 17 Rättsskydd
 • Registreringsdatum: 2007-07-23
 • Skadeförsäkringar 18 Assistans
 • Registreringsdatum: 2007-07-23

Anknuten försäkringsförmedlare
 • Anknuten till: 502006-6329  Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Skadeförsäkringar 2 Sjukdom
 • Registreringsdatum: 2020-01-15

Anknuten försäkringsförmedlare
 • Anknuten till: 545000-7165  Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
 • Skadeförsäkringar 9 Annan sakskada
 • Registreringsdatum: 2017-10-16
Informationen hämtades från näringslivsregistret: klockan 8:36 datum 2024-05-24

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se