Försäkringsförmedlare

FörsäkringsInvest i Stockholm AB

Adress
Norrlandsgatan 16, 4 tr
111 43  STOCKHOLM
Telefon
08-4405180
E-post
info@forsakringsinvest.se
Personnr/Organisationsnr
556379-0483

Försäkringsförmedlare
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper
  • Livförsäkringar
  • Registreringsdatum: 2008-08-20
  • Skadeförsäkringar A Olycksfalls- och sjukförsäkring
  • Registreringsdatum: 2008-08-20
Informationen hämtades från näringslivsregistret: klockan 14:05 datum 2024-07-13

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se