Februari 2020

Protokoll

Nu går det att ladda hem protokoll under Ladda hem elektroniska dokument.

Juli 2018

Information om digitalt inlämnade årsredovisningar till Bolagsverket

På grund av tekniska skäl tillhandahåller vi för närvarande enbart årsredovisningar i pdf-format.  Detta gäller för de årsredovisningar som kommit in via vår e-tjänst Digital inlämning av årsredovisning.

December 2016

Ändring av priser 1 januari 2017

Priset för transaktioner i Näringslivsregistret kommer att sänkas från 8 respektive 6 kronor till 4 kronor exklusive moms. Priset för dokument är detsamma som tidigare.

Oktober 2011

Registreringsbevis på engelska

Nu går det att ladda hem registreringsbevis på engelska för aktiebolag.

Juni 2011

Filialinformation

Filialinformaitonen har kompletterats med uppgifter om det utländska bolaget. Detta visas under länkarna Grunduppifter och Verksamhet.

Mars 2011

Stadgar och ekonomiska planer

Nu finns även stadgar och ekonomiska planer att ladda hem.

Under ärendeförteckning visas numera också inskickade årsredovisningar för aktiebolag.

November 2009

Registret mot penningtvätt

Numera finns registret mot penningtvätt sökbart via Näringslivsregistret. Sökningen är gratis och görs under fliken Sökning.

Referens

Under "Mina Sökningar" finns numera en referensruta som man kan använda om man exempelvis vill märka vissa sökningar.

September 2008

Aktiekapital

Flera bilder har slagits ihop under rubriken Aktiekapital. Under Aktiekapital finns nu uppgifter samlade om bland annat:

Företagsinteckningar

Sidorna för företagsinteckningar har fått förbättrat och mer överskådligt utseende.

Ladda hem elektroniska dokument

Nytt är att du nu på samma ställe kan välja flera dokument (registreringsbevis, bolagsordning, årsredovisning) du vill ladda hem genom att markera de dokument du vill beställa. Handlingarna placeras under "Mina dokument" där de finns tillgängliga i två dagar.

Mars 2008

Sökning

Nu kan du söka på personnamn och inte bara personnummer som tidigare.

Ärendenummer ligger nu direkt under Sökning.

Fliken Beställning har tagits bort

Eftersom handlingarna på Beställning går att ladda ner har sidan tagits bort.

Granskning

Granskningsfunktionen har delvis fått nytt utseende men fungerar i stort sett på samma sätt som tidigare. Den funktionen som tidigare hette Sökning via sökord/maskering ligger numera under Granska alla. (läs mer om söktips mm under Hjälp)

Företagsstatus, Företagsnamn och Förseningsavgifter

En ny rubrik har skapats med namnet Företagsstatus. Den innehåller bl.a. följande uppgifter:

Under Företagsnamn finns numera även information om:

Sidan Förseningsavgifter har fått nytt utseende.

Januari 2008

Betalningsvillkor

Fakturor utställda 2008-01-31 gällande sökningar mot näringslivsregistret kan ha fel antal dagar på betalningsvillkoren, det ska vara 30 dagar på dem och inte 10 dagar som det står på vissa fakturor.

December 2007

Ny Personinformationsbild

Personinformation ligger under fliken sökning. Det är "aktuella uppdrag för person", "Person/dödsbo i konkurs" samt "Näringsförbud" som numera finns på samma bild under namnet "Personinformation".

Oktober 2007

Förändrade informationsbilder

Vi har gjort vissa förbättringar i Näringslivsregistret då vi nu har slagit ihop vissa informationsbilder.

Bilderna "Ärendeförteckning" och "Ärendeinformation" har slagits samman och heter numera "Ärendeförteckning".

En ny informationsbild med namnet "Grundinformation företag" innehåller de tidigare bilderna "Aktiebolagsinformation", "Externa anteckningar", "Adress", "Övriga uppgifter", "Stadgar", samt "Räkenskapsår/tid för stämma".

September 2007

Förbättrad företagssökning

Tidigare har det varit vissa problem att hitta företagsnamn som innehåller vissa typer av tecken men företagssökningen har nu förbättras.

Tätare avisering

Bara någon minut efter att ett företagsnamn är registrerat finns det sökbart i Näringslivsregistret.

Layout

Layouten har förändrats så den blir mer användarvänlig

Första leveransen av sju

Det här är den första delleveransen av sju. Utvecklingen av Näringslivsregistret fortsätter med nya spännande funktioner. Arbetet kommer att pågå hösten -07 samt under våren -08.

Mars 2007

Försäkringsförmedlare

Nu kan du söka efter personer eller företag som är registrerade som försäkringsförmedlare med person-/företagsnamn eller person-/organisationsnummer. Sökningen är gratis

Juli 2006

Elektroniska årsredovisningar

Från den 1 juli 2006 är det möjligt för aktiebolag att skicka in elektroniska årsredovisningar i formatet XBRL i stället för traditionella pappersdokument. Dessa filer kan laddas ner via länken Ladda hem elektroniska dokument, för priser se prislistan. För att använda filen behöver du tillgång till taxonomin, läs mer på www.xbrl.se.

Handlingar på annat språk

Från den 1 juli 2006 är det möjligt för aktiebolag att skicka in bland annat bolagsordning och årsredovisning på andra språk än svenska. Dessa handlingar finns i så fall under länken Ladda hem elektroniska dokument, för priser se prislistan.

Januari 2006

Ny aktiebolagslag

I och med den nya aktiebolagslagen finns några nya informationssidor under fliken Företagsinformation. Det är sidor om teckningsoptioner, konvertibler, tillstånd till minskning och delning. Nedsättning ersätts av minskning och skuldebrev nyteckning/utbyte ersätts av aktieteckning/utbyte.

Juni 2005

Elektroniska registreringsbevis

Nu kan du nu ladda ner elektroniska registreringsbevis för företag från Bolagsverket. Normalt kostar ett registreringsbevis 200 kronor, e-registreringsbeviset kostar endast 75 kronor och är i pdf-format. Dokumentet innehåller samma information som bevisen i pappersform. De nya e-registreringsbevisen gör att det nu är ännu enklare, snabbare och billigare att få tillförlitlig företagsinformation.

Nu är tjänsten öppen dygnet runt

Nu kan du söka företagsfakta när som helst på dygnet. Du kan exempelvis kontrollera en styrelse, ladda ner årsredovisningar för att kunna göra säkrare affärer på tider som passar dig.

April 2005

Ny navigering i menyn

Fliken företagsinformation har ändrats så att du först fyller i ett organisationsnummer och trycker på sök knappen (eller Enter-tangenten) för att länkarna till informationssidorna ska visas. Du ser då också hela tiden vilket företag som är valt i menyn. På det här viset så visas bara länkar som är relevanta för den företagsform som du söker på.

All information om företrädare på en sida

Vi har nu samlat all information om företrädare på en enda sida och också gjort det möjligt att ifrån den sidan titta på historiska uppgifter om företrädare. Den nya informationssidan om företrädare ersätter totalt sex tidigare informationssidor där du dessutom ofta var tvungen att bläddra många gånger. Nu finns allt inklusive information om firmateckningen på en sida.

Mer information tillgänglig

Vi har också lagt till en informationssida om stadgar för ekonomiska föreningar och en sida för övriga uppgifter där registeruppgifter som inte har någon annan plats i registret finns. Till exempel finner du uppgifter om Europabolag (SE-bolag) på denna informationssida.
Mer hur du använder webbtjänsten och hur du tolkar informationen finner du under hjälp. Priser för de nya informationssidorna finns i prislistan.

Allt om hur du använder Näringslivsregistret hittar du under hjälp!

Äldre nyheter

 

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se