Företag

Skriv in företagets namn som det skrivs utan att bryta ner det i speciella sökord. Det spelar ingen roll om du sköker med stora eller små bokstäver.
Flera ord avgränsas med mellanslag.

Orden ska alltid anges i sin helhet. Du kan använda upp till sju sökord.

Du kan undanta ett ord genom att sätta ett minustecken (-) före ordet.

Om ett företagsnamn innehåller ´så måste den skrivas med i sökningen.

Om du är osäker på ändelsen av ett ord kan du söka med asterisk (*)

Person (Endast för inloggade kunder)

Sök på ett namn för att få fram personnummer.

Sök efter en person med personnummer. Skiv 9 eller 19 före personnumret.

Värdepappersinstitut

Sökning kan endast göras på personnummer/organisationsnummer.

Försäkringsförmedlare

Sök efter personer eller företag som är registrerade som försäkringsförmedlare med person-/företagsnamn eller person-/organisationsnummer. Sökningen sker på försäkringsförmedlare som Bolagsverket har registrerat tillstånd på eller som är anmäld som anknuten till ett försäkringsföretag.

Ger träff på alla personer/företag som innehåller Andersson.

Ger träff på alla personer/företag som innehåller And

Ger svar om angivet organisationsnummer finns registrerade som försäkringsförmedlare.

Ger svar om angivet personnummer finns regisrerad som försäkringsförmedlare. Observera att sekel måste anges före personnumret.

Ärendenummer

Ange ärendenummer med siffror i formatet 1345607, 123456/07 eller 123456/2007.

Registret mot Penningtvätt

Sökning kan endast göras på organisationsnummer. Knappa in organisationsnummer med eller utan bindestreck (-).

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se