Möjliga företagsformer är

 

AB Aktiebolag
BAB Bankaktiebolag
BF Bostadsförening
BFL Utländsk banks filial
BRF Bostadsrättsförening
E Enskild näringsidkare
EGTS Europeiska Grupperingar för Territoriellt Samarbete
EK  Ekonomisk förening
FAB  Försäkringsaktiebolag
FL  Filial
FOF  Försäkringsförening
HB  Handelsbolag
I Ideell förening som bedriver näring
KB Kommanditbolag
KHF Kooperativ hyresrättsförening
MB Medlemsbank
OFB Ömsesidigt försäkringsbolag
OTPB Ömsesidigt tjänstepensionsbolag
SB Sparbank
SCE Europakooperativ
SE Europabolag
SF Sambruksförening
S Stiftelse som bedriver näring
TPAB Tjänstepensionsaktiebolag
TPF Ömsesidigt tjänstepensionsbolag
TSF Trossamfund

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se