Möjliga företagsformer är

 

ABAktiebolag
BABBankaktiebolag
BFBostadsförening
BFLUtländsk banks filial
BRFBostadsrättsförening
EEnskild näringsidkare
EGTSEuropeiska Grupperingar för Territoriellt Samarbete
EK Ekonomisk förening
FAB Försäkringsaktiebolag
FL Filial
FOF Försäkringsförening
HB Handelsbolag
IIdeell förening som bedriver näring
KBKommanditbolag
KHFKooperativ hyresrättsförening
MBMedlemsbank
OFBÖmsesidigt försäkringsbolag
OTPBÖmsesidigt tjänstepensionsbolag
SBSparbank
SCEEuropakooperativ
SEEuropabolag
SFSambruksförening
SStiftelse som bedriver näring
TPABTjänstepensionsaktiebolag
TPFÖmsesidigt tjänstepensionsbolag
TSFTrossamfund

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se