Vad är granskning av företagsnamn?

Här under fliken Granskning kan du använda Bolagsverkets granskningssystem för att kontrollera om ett företagsnamn är ledigt. Du kan söka på registrerade företag, inlämnade namnförslag, bifirmor och parallellfirmor.

Observera att en granskning av ett företagsnamn är komplicerad och kan vara svåra att göra på egen hand om man är en ovan användare. Du kan aldrig helt säkert veta om ett företagsnamn kommer att registreras av Bolagsverket. Detta beror på att Bolagsverket ska ta hänsyn till många bestämmelser i firmalagen (1974:156), särskilda regler för respektive företagsform och den praxis som finns på området.

Under fliken granskning finns det tre olika sökalternativ:

 

Granska alla

Här visas alla företag som finns registrerade hos Bolagsverket, även de som upphört att vara aktiva.

Du skriver in sökord, inte företagsnamnet i sin böjda form. Skilj flera sökord med snedstreck (/). Sökorden är oftast grundformen av ett ord i företagsnamnet och gör det lättare att jämföra hela grupper av liknande företagsnamn.

Exempel

Sökorden bo/berg/bil ger både Bosse Bergs Bilar Aktiebolag samt Bil-Bosse i Berg AB.

Det förekommer också speciella sökord, exempelvis är företagsnamn med teknik, tech, etc. sökordsatta med tek. Här kan du se andra speciella sökord:

 

Du kan även göra sökningar med en asterisk (*) och understreck (_)

Exempel

Fonetiken fungerar endast på det fasta ordet, inte på det maskerade.

 

Granska levande

Här visas de företag som räknas som levande, alltså de som är registrerade hos Bolagsverket och inte har upphört eller avregistrerats.

Exempel

Volvo/person/vagn ger inga träffar på företag som avslutats genom fusion.

Du kan även göra sökningar med ett fast sökord och ett maskerat sökord följt av en asterisk (*). Observera att understreck (_) här betyder att alla bokstäver där emellan byts ut.

Exempel

Fonetiken fungerar endast på det fasta ordet, inte på det maskerade.

 

Sök Sökord

Om du är osäker på vilket sökord du ska använda, kan du här söka fram sökorden.

Exempel

 

Tillbaka

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se