Näringslivsregistret

Näringslivsregistret innehåller aktuell information om cirka en miljon svenska företag och föreningar. Företagets organisationsnummer och information om försäkringsförmedlare kan du söka fram utan kostnad. Väljer du sedan att bli kund i tjänsten kan du mot debitering, hitta fakta om företaget, exempelvis vem som tecknar firman, registrerad styrelse och om det finns några företagsinteckningar. Ladda hem registreringsbevis, årsredovisningar, bolagsordningar, stadgar och ekonomiska planer.

Avsikten med E-tjänsten är att ge offentlighet åt den information som förekommer i registren. Personuppgifter förekommer i registren. E-tjänsten tillhandahåller personuppgifter för följande ändamål:

Villkor för användande

Information från Näringslivsregistret får inte lagras annat än i begränsad omfattning och då endast för din egen personliga eller yrkesmässiga användning.
Du får inte heller vidarebefordra information från Näringslivsregistret utom då det sker som ett naturligt led i din sedvanliga näringsverksamhet och överföring avser en begränsad mängd information. Annan användning är inte tillåten.

Du har själv ansvar för att din användning av uppgifter som du fått genom Näringslivsregistret inte används i strid mot dataskyddsförordningen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller andra författningar.

För att hålla Näringslivsregistret öppet för alla kan Bolagsverket utan föregående meddelande stänga av en enskild användare som utnyttjar tjänsten i sådan omfattning att det riskerar tillgängligheten för andra eller om det kan antas att användandet på annat sätt är otillåtet.
Bolagsverket förbehåller sig också rätten att begränsa antalet sökningar som en enskild användare kan göra under en viss tidsperiod.

Otillåten användning av tjänsten eller ett användande med syfte att överbelasta tjänsten innebär att man gör sig skyldig till dataintrång, ett brott som kan medföra böter eller fängelse.
All användning av Bolagsverkets e-tjänster loggas. Dessa loggar kan komma att kontrolleras i både preventivt syfte och i efterhand vid misstanke om brott.

Ansvar

Bolagsverket ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som användare av Näringslivsregistret på grund av avbrott i tjänsten.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att webbplatsen Näringslivsregistret ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Mer information om detta finns under Näringslivsregistret-tillgånglighetsutlåtande.

Öppettider

Näringslivsregistret är tillgängligt alla dagar dygnet runt.
Ibland måste vi utföra tekniskt underhåll av våra system och då är Näringslivsregistret inte tillgängligt för våra kunder. Läs mer under Driftsinformation.

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se