Frågor om webbtjänstens innehåll

Svar på frågor om webbtjänstens innehåll

Hur får jag reda på styrelsen i ett Aktiebolag? Under fliken Företagsinformation finns en länk för Funktionärer/firmateckning/vakans, och där visas styrelsen och andra funktionärer i bolaget. Länken visas när du valt ett organisationsnummer. ^ Från vilket datum finns årsredovisningar tillgängliga för hämtning? Årsredovisningar för aktiebolag finns från 1998-01-01.

Jag vill ha årsredovisningar och bolagsordningar som är äldre än 1998. Om du vill ha handlingar som är äldre än 1998 kan du ringa Bolagsverket på 0771 - 670 670 och beställa dem. ^ Jag vill ha årsredovisningar för de andra bolagsformerna än Aktiebolag. Alla företagsformer som skickar in årsredovisningar till Bolagsverket finns tillgängliga att ladda ner ^ Var kan jag hitta information om företagets telefonnummer? Bolagsverket har nästan inga telefonnummer eller epost-adresser registrerade på företagen. I de fall det finns syns det under länken Grundinformation företag som finns under fliken Företagsinformation. ^ Jag vill veta vilka aktieägare som finns i bolaget X. Bolagsverket registrerar inte aktieägare, men vi har styrelsen och firmateckningen i bolaget. ^ Om jag går in på länken inkommen årsredovisning så står det att årsredovisningen är inkommen och registrerad, varför finns den då inte på länken ladda hem elektroniska dokument? Årsredovisningarna som kommer in till Bolagsverket scannas efter det att de blivit registrerade. Detta medför (speciellt under perioder när det kommer in många årsredovisningar exempelvis juli) att det ibland kan ta nån dag innan handlingen finns tillgänglig att ladda ner. ^ Var hittar jag årsredovisningar, bolagsordningar och e-registreringsbevis? Klicka på fliken Företagsinformation. Fyll i organisationsnummer. Klicka sedan på knappen Sök. Du får nu upp de länkar som gäller för företagsformen, välj länken Ladda hem elektroniska dokument som du ser strax under fältet för organisationsnummer. Kryssa för de ^dokument du vill beställa och klicka på beställ dokument.
Hur kan jag se om en person har Näringsförbud, personlig konkurs eller biträdesförbud? Under fliken Sökning fyller du i personnummer (19-123456-7890) eller personnamn ^ och väljer Person i rullningslisten och klicka på Sök. Klicka sedan på personnumret och då visas Personinformation. Uppgifter om detta kan också synas under fliken Företagsinformation och där under länken Funktionärer/firmateckning/vakans.

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se