Då vi genomför tekniskt underhåll av våra system kan det förekomma störningar i våra e-tjänster klockan 07.00-14.00 lördagen den 18 januari.

 

Stängda dagar för serviceunderhåll 2020 (datum kan ändras)

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se