Lördag den 21 maj kl. 7–14 genomför vi servicearbeten i våra system. Under den tiden kommer våra e-tjänster att vara stängda. 

Stängda dagar för serviceunderhåll 2022 (datum kan ändras)

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se