Då vi genomför tekniskt underhåll av våra system kan det förekomma störningar i våra e-tjänster klockan 07.00-17.00 lördagen den 9 februari.

Stängda dagar för serviceunderhåll 2019 (datum kan ändras)

 

 

 

 

 

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se