Försäkringsförmedlare

Svenska Lärarförsäkringar AB

Adress
Box 5097
102 42  STOCKHOLM
Telefon
08-442 87 10
E-post
info@lararforsakringar.se
Personnr/Organisationsnr
556431-9332
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper:
 • 2010-12-17 Fondandelsförmedling
 • 2010-12-17 Investeringsrådgivning avseende fondandelar
 • 2010-12-17 Livförsäkringar
Förmedlaren är anknuten till:
502006-1585  Folksam ömsesidig livförsäkring
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper:
 • 2016-01-08 Livförsäkringar klass 1A Försäkring beroende av ett eller flera liv
 • 2016-01-08 Livförsäkringar klass 1B Tillägg till försäkring 1A
 • 2016-01-08 Livförsäkringar klass 2A Försäkring som utfaller vid giftermål
 • 2016-01-08 Livförsäkringar klass 2B Försäkring som utfaller vid födelse
 • 2016-01-08 Livförsäkringar klass 4 Speciell sjuk- och olycksfallsförsäkring
Förmedlaren är anknuten till:
502006-1619  Folksam ömsesidig sakförsäkring
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper:
 • 2007-07-23 Livförsäkringar klass 2A Försäkring som utfaller vid giftermål
 • 2007-07-23 Skadeförsäkringar grupp A Olycksfalls- och sjukförsäkring
 • 2007-07-23 Skadeförsäkringar klass 1 Olycksfall (inkl arbetsskador och yrkessjukdomar)
 • 2007-07-23 Skadeförsäkringar klass 8 Brand och naturkrafter
 • 2007-07-23 Skadeförsäkringar klass 9 Annan sakskada
 • 2007-07-23 Skadeförsäkringar klass 16 Annan förmögenhetsskada
 • 2007-07-23 Skadeförsäkringar klass 17 Rättsskydd
 • 2007-07-23 Skadeförsäkringar klass 18 Assistans
Förmedlaren är anknuten till:
516401-6569  Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ)
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper:
 • 2006-04-07 Livförsäkringar klass 1A Försäkring beroende av ett eller flera liv
 • 2006-04-07 Livförsäkringar klass 1B Tillägg till försäkring 1A
 • 2006-04-07 Livförsäkringar klass 4 Speciell sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • 2006-04-07 Skadeförsäkringar grupp A Olycksfalls- och sjukförsäkring
Förmedlaren är anknuten till:
545000-7165  Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper:
 • 2017-10-16 Skadeförsäkringar klass 9 Annan sakskada
Förmedlaren är anknuten till:
  10529638 CODAN FORSIKRING A/S
Registrerade försäkringsslag/klasser/grupper:
 • 2015-03-31 Skadeförsäkringar klass 2 Sjukdom
Informationen hämtades från näringslivsregistret: klockan 16:50 datum 2018-12-13

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se